penthouse, one shenzhen bay,

shenzhen, china

Location: T7 Tower – Zhenzhen, China

Photographer: Feng Denghui